13 ภาษา Asean

฿0.00

หมวดหมู่:

รายละเอียด

สื่อมัลติมีเดียด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรียนรู้ 13 ภาษาพื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน ประโยคและบทสนทนา 13 ภาษา

(บทสนทนาที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันแต่ละภาษา รวมทั้งหมด 12 ภาษา

โดยมีเจ้าของภาษาเป็นผู้สอน)

ประกอบด้วย 18 กลุ่มหลัก สามารถเรียนได้ทุกระดับ ประกอบด้วย

 • การทักทาย – การกล่าวลา
 • บทสนทนาทั่วไป – ตัวเลขและสี
 • สภาพอากาศ – เวลาและวันที่
 • การสอบถามการเดินทาง – การหาที่พัก
 • อาหารและเครื่องดื่ม – การซื้อสินค้า
 • สกุลเงิน – ครอบครัว
 • การออกเดท – โรงพยาบาลและปฐมพยาบาล
 • การเจ็บป่วยไม่สบาย – ผักและผลไม้
 • การศึกษา – อาชีพการงาน

ASEAN 13 ภาษา 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วย

 • ภาษาอังกฤษ – ภาษายาวี (มาเลเซีย , บรูไน)
 • ภาษาจีน(สิงคโปร์) – ภาษาบาฮาซา (อินโดนีเซีย)
 • ภาษาพม่า – ภาษาเขมร
 • ภาษาเวียดนาม – ภาษาไทย
 • ภาษาลาว – ภาษาตากาล็อก (ฟิลิปปินส์)
 • ภาษาเกาหลี – ภาษาญี่ปุ่น
 • อาหรับ

แต่ละภาษาประกอบด้วยบทสนทนา ดังนี้

บทสนทนาที่ 1 การทักทาย (Greetings)

การทักทาย เป็นมารยาทและวัฒนธรรมอันดี เป็นการแสดงอัธยาศัยไมตรี เมื่อได้พบปะซึ่งกันและกันซึ่งแต่ละประเทศอาจมีคำกล่าวทักทายที่แตกต่างกันออกไป

ประกอบด้วยตัวอย่างบทสนทนา

 • สวัสดีตอนเช้า
 • สวัสดีตอนกลางวัน
 • สวัสดีตอนเย็น
 • ราตรีสวัสดิ์
 • สวัสดี (ครับ/ค่ะ)

 

บทสนทนาที่ 2 การกล่าวลา (Saying Goodbye)

เป็นคำกล่าวเพื่อแสดงความรู้สึกที่ดีต่อกันเมื่อต้องลาจากกัน อาจเป็นเพียงชั่วคราวหรือจากกันในระยะเวลาอันยาวนาน ซึ่งมีการพูดทั้งแบบเป็นทางการไปจนถึงแบบเป็นกันเองในการใช้กล่าวลา

 

ประกอบด้วยตัวอย่างบทสนทนา

 • ลาก่อน
 • แล้วเจอกัน
 • แล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้า
 • โชคดีนะ (ครับ/คะ)
 • ดูแลตัวเองด้วยนะ (ครับ/คะ)

 

บทสนทนาที่ 3 บทสนทนาทั่วไป (Conversation)

การสอบถามความเป็นอยู่ สารทุกข์-สุขดิบ ในชีวิตประจำวัน รวมถึงคำศัพท์ ในการถามตอบ การสนทนา การกล่าวปฏิเสธ และการตอบตกลง รวมถึงการกล่าวขอโทษในบทสนทนา

                   ประกอบด้วยตัวอย่างบทสนทนา

 • ขอบคุณ (ครับ/ค่ะ)
 • ขอโทษ (ครับ/ค่ะ)
 • ดีใจด้วย (ครับ/ค่ะ)
 • โชคดีนะ (ครับ/คะ)
 • ไม่เป็นไร (ครับ/ค่ะ)

 

บทสนทนาที่ 4 ตัวเลขและสี (Numbers & Colors)

ตัวเลข คือ จำนวนนับ ลำดับที่ ซึ่งเป็นตัวเลขที่นิยมใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อการคำนวณการค้าขาย การซื้อสินค้า และการนำไปใช้ในด้านต่างๆสี คือ การจำแนก หรือระบุ ลักษณะการมองเห็นสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ทราบและสามารถอธิบายลักษณะของสิ่งนั้นได้อย่าง ชัดเจนยิ่งขึ้น

                   ประกอบด้วยตัวอย่างบทสนทนา

 • หนึ่งร้อย
 • หนึ่งพัน
 • หนึ่งล้าน
 • สีแดง
 • สีเหลือง

 

บทสนทนาที่ 5 สภาพอากาศ (Weather)

คำและประโยคที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ อุณหภูมิ ณ สถานที่ต่างๆ เป็นการอธิบายถึงลักษณะสภาพอากาศ สภาพดินฟ้าอากาศ และฤดูกาล

                   ประกอบด้วยตัวอย่างบทสนทนา

 • อากาศเป็นอย่างไร ?
 • อากาศดี
 • ท้องฟ้าแจ่มใส
 • ฤดูร้อน
 • ฤดูหนาว

 

บทสนทนาที่ 6 เวลาและวันที่ (Time & Date)

คำและบทสนทนาที่เกี่ยวกับช่วงเวลา ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต เป็นการอธิบายช่วงเวลา วัน เดือน ปี เพื่อการสื่อสาร

                   ประกอบด้วยตัวอย่างบทสนทนา

 • กี่โมงแล้ว (ครับ/คะ)
 • วันนี้
 • วันนี้วันอะไร (ครับ/คะ)
 • เดือนนี้เดือนอะไร (ครับ/คะ)
 • เดือนนี้

 

บทสนทนาที่ 7 การสอบถามการเดินทาง (Directions)

เพื่อใช้สำหรับการเดินทาง หรือเมื่อมีผู้สอบถามเกี่ยวกับสถานที่ใด ๆ ช่วยให้สามารถไปถึงจุดหมายและอธิบายสถานที่ที่กำลังสนทนาถึงได้

                   ประกอบด้วยตัวอย่างบทสนทนา

 • ตรงไปข้างหน้า
 • ไกลแค่ไหน (ครับ/คะ)
 • หนึ่งล้าน
 • สีแดง
 • สีเหลือง

                  

บทสนทนาที่ 8 การหาที่พัก (Accommodation)

คำและประโยคที่ใช้ในการสอบถามของที่พัก เช่น โรงแรม เกทเฮ้าส์ หรือสถานที่อื่นๆ เมื่อเดินทางไปต่างถิ่นฐาน

                   ประกอบด้วยตัวอย่างบทสนทนา

 • คืนนี้มีห้องว่างไหม (ครับ/คะ)
 • คืนละเท่าไหร่ (ครับ/คะ)
 • ขอเช็คอิน (ครับ/ค่ะ)
 • จองห้องไว้ (ครับ/ค่ะ)
 • ที่นี่มี wi-fi ไหม (ครับ/ค่ะ)

 

บทสนทนาที่ 9 เรื่องอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)

ใช้เพื่อสอบถามหรือสั่งอาหาร ประเภทของอาหาร รสชาติ เครื่องปรุง และราคาพร้อมสถานที่จำหน่าย

                   ประกอบด้วยตัวอย่างบทสนทนา

 • อาหารเช้า
 • ขอเมนูด้วย (ครับ/ค่ะ)
 • คุณรับประทานอาหารรึยัง (ครับ/คะ)
 • ไม่กินเนื้อสัตว์ (ครับ/คะ)
 • อร่อยมาก (ครับ/คะ)

 

บทสนทนาที่ 10 การซื้อสินค้า (Shopping)

การจับจ่ายใช้สอยเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันในชีวิตประจำวันของทุกคน ดังนั้นเรื่องของราคาจึงเป็นอีกเรื่องที่ตามมา นอกจากการถามราคาและบอกราคาแล้ว ในยุคนี้ต้องมีการเปรียบเทียบและต่อรองราคาเพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการมีราคาสมเหตุสมผลและมีคุณภาพในสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในห้างสรรพสินค้า ตลาดหรือร้านค้า

                   ประกอบด้วยตัวอย่างบทสนทนา

 • ห้างที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน (ครับ/คะ)
 • ซูปเปอร์มาเก็ต
 • ราคาเท่าไหร่ (ครับ/คะ)
 • ลดหน่อยได้ไหม (ครับ/คะ)
 • ที่นี่รับบัตรเครดิตไหม (ครับ/คะ)

 

บทสนทนาที่ 11 ประเทศและสกุลเงิน (Country & Currency)

ชื่อของประเทศต่าง ๆ และระบบเงินตราที่ใช้ในประเทศนั้น ๆ

                   ประกอบด้วยตัวอย่างบทสนทนา

 • ผมมาจากประเทศ……
 • อเมริกา
 • อินโดนีเซีย
 • จ๊าด
 • เปโซ

 

บทสนทนาที่ 12 ครอบครัว (Family)

การแสดงหรือบ่งบอกถึงสถานะ และความสัมพันธ์ ของบุคคลในครอบครัว

                   ประกอบด้วยตัวอย่างบทสนทนา

 • ครอบครัวของคุณมีสมาชิกกี่คน (ครับ/คะ)
 • พ่อ/แม่
 • พี่ชาย/น้องชาย
 • สามี/ภรรยา
 • ลูกชาย/ลูกสาว

 

บทสนทนาที่ 13 การออกเดท (Dating)

คำและบทสนทนาเกี่ยวกับการนัดหมาย บอกกล่าว และชื่นชม เพื่อมิตรภาพและสัมพันธ์ภาพในโอกาสพิเศษกับบุคคลที่พิเศษ

 

ประกอบด้วยตัวอย่างบทสนทนา

 • คุณสวยมาก
 • เราจะเจอกันอีกเมื่อไหร่ (ครับ/คะ)
 • ฉันขอเบอร์โทรศัพท์คุณได้ไหม (ครับ/คะ)
 • คุณมีแฟนรึยัง (ครับ/คะ)
 • ฉันชอบคุณ (ครับ/คะ)

 

บทสนทนาที่ 14 โรงพยาบาลและปฐมพยาบาล (Emergency)

ใช้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด นอกเหนือจากเหตุการณ์ปกติในชีวิตประจำวันเพื่อขอความช่วยเหลือหรือคำแนะนำใด ๆ เพื่อให้อาการดีขึ้น

                   ประกอบด้วยตัวอย่างบทสนทนา

 • สถานีตำรวจแถวนี้อยู่ที่ไหน (ครับ/คะ)
 • ช่วยด้วย
 • เรียกรถพยาบาลให้หน่อย (ครับ/คะ)
 • กระเป๋าของฉันหาย (ครับ/คะ)
 • ขอใช้โทรศัพท์หน่อยได้ไหม (ครับ/คะ)

 

บทสนทนาที่ 15 การเจ็บป่วยไม่สบาย (Sick)

เมื่อเจ็บป่วยหรือไม่สบายต้องการขอความช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

                   ประกอบด้วยตัวอย่างบทสนทนา

 • ฉันไม่ค่อยสบาย (ครับ/คะ)
 • ท้องเสีย/อาหารเป็นพิษ
 • โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดอยู่ไหน (ครับ/คะ)
 • เป็นไข้
 • คลื่นไส้

 

บทสนทนาที่ 16 ผักและผลไม้ (Vegetable & Fruit)

ตามประเทศต่างๆ ก็จะมีผลไม้ที่เป็นที่นิยม และรสชาติอร่อย หากินยากอยู่ในประเทศนั้นๆ ดังนั้น การเรียกชื่อ ผักและผลไม้ต่างๆ ให้ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญ

                   ประกอบด้วยตัวอย่างบทสนทนา

 • ทุเรียน
 • ลำไย
 • แตงโม
 • มะม่วง
 • แคนตาลูป

 

บทสนทนาที่ 17 การศึกษา (Education)

หากจำเป็นต้องไปศึกษายังต่างประเทศ หรือ การดูงานทัศนศึกษาในสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆ การสอบถามข้อมูลด้านการศึกษาจึงมีความจำเป็นเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถสื่อสารอธิบายในการสนทนาได้

ประกอบด้วยตัวอย่างบทสนทนา

 • ฉันกำลังเรียน ….
 • คุณเรียนที่ไหน (ครับ/คะ)
 • ฉันเพิ่งจบการศึกษา
 • คุณเรียนที่โรงเรียนไหน (ครับ/คะ)
 • คุณอยากจะทำอะไรเมื่อเรียนจบ (ครับ/คะ)

 

บทสนทนาที่ 18 อาชีพการงาน (Works)

คำและบทสนทนาเกี่ยวกับการทำงาน ทำให้เราสามารถติดต่อเรื่องทางธุรกิจหรือสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานได้ ซึ้งเราจะได้ทราบถึงว่าเค้าทำงานอะไร ตำแหน่งไหนและสามารถสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกันได้

                   ประกอบด้วยตัวอย่างบทสนทนา

 • คุณทำงานอะไร (ครับ/คะ)
 • ฉันทำงาน ….
 • ฉันกำลังหางานทำ (ครับ/คะ)
 • ฉันเป็นนักศึกษาฝึกงาน (ครับ/คะ)
 • ฉันเพิ่งเริ่มทำงานที่ …