วิทยาศาสตร์

฿0.00

หมวดหมู่:

รายละเอียด

โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 • จัดเก็บอยู่ในสื่อบันทึกข้อมูลภายนอกแบบพกพาได้ (External Hard Drive) เพื่อสามารถย้ายไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ได้อย่างสะดวก
 • เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาให้ครูผู้สอนใช้สอนวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยผ่านกระดานอิเล็กทรอนิกส์แบบโต้ตอบ
 • เนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ จะต้องมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลทางวิทยาศาสตร์ สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต สถานที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัวและสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก
 • เป็นสื่อที่เน้นการพัฒนาทักษะด้านการสังเกตการจำแนกการจัดกลุ่มการคิดอย่างมีเหตุผลและการหาความสัมพันธ์กัน เช่น การจับคู่ ถูก – ผิด การต่อภาพ เป็นต้น
 • มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยมีเมนูควบคุมการทำงานอย่างชัดเจนเหมาะสม
 • กิจกรรมใบงานต่าง ๆ สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
 • มีฟังก์ชั่นปรับลดเพิ่มระดับเสียงและมีปุ่มควบคุมการทำงานอย่างเหมาะสม
 • ชุดพัฒนากระบวนการเรียนรู้สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์บทเรียน English Programme – Science โดยมีครูสอนสมจริง ประกอบด้วย
  • Living thing and Non – living things
  • The organs in our body
  • Animals
 • มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย