ภาษาจีน ชุดสัมผัสภาษาจีน

฿0.00

หมวดหมู่:

รายละเอียด

ชุดสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียแบบเรียนภาษาจีน ชุดพิเศษ (สระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์) มีครูสอนสมจริง พร้อม E-BOOK จำนวน 1 ชุด

แบบเรียนภาษาจีน ชุดพิเศษ (สระ, พยัญชนะ, การประสมคำ) ประกอบด้วย

 • แบบเรียนภาษาจีน เล่ม 1 (การประสมคำ)
  • a o e
  • i u u
  • y w
  • b p m f
  • d t n l
  • g k h
  • j q x
  • zh ch sh r
  • z c s
  • ลำดับขีด
  • ดรรชนีคำศัพท์
 • แบบเรียนภาษาจีน เล่ม 2
  • ตัวเรา
  • ครอบครัวแสนอบอุ่น
  • โรงเรียนของฉัน (เพื่อนของฉัน)
  • สิ่งแวดล้อม
  • ผลไม้
  • เครื่องดื่ม
  • มารยาท
 • แบบเรียนภาษาจีน เล่ม 3
  • แนะนำตัวเอง
  • นี่คืออะไร
  • สีสันสวยงาม
  • ธงชาติ
  • ฉันรักเมืองไทย
  • วันนี้วันอะไร
  • ไม่มาสาย
  • ดอยตุง
  • คำคล้อง
  • โรงเรียนของพวกเรา