ภาษาจีน ชุดสร้างสรรค์ภาษาจีน

฿0.00

หมวดหมู่:

รายละเอียด

ชุดสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียภาษาจีน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ชุดภาษาจีนสร้างสรรค์ เล่ม 1-3 มีครูสอนสมจริง จำนวน 1 ชุด

 • บทเรียนวิชาภาษาจีน (ชุดภาษาจีนสร้างสรรค์) เล่มที่ 1
  • เรื่อง การทักทาย
  • เรื่อง การแนะนำ
  • เรื่อง การขอบคุณ
  • เรื่อง การซื้อของ
  • เรื่อง การอำลาและอวยพร
 • บทเรียนวิชาภาษาจีน (ชุดภาษาจีนสร้างสรรค์) เล่มที่ 2
 • เรื่อง ทิศทาง
 • เรื่อง วันที่
 • เรื่อง เวลา
 • เรื่อง การเชิญชวน
 • เรื่อง การอวยพร
 • บทเรียนวิชาภาษาจีน (ชุดภาษาจีนสร้างสรรค์) เล่มที่ 3
 • เรื่อง สี
 • เรื่อง สถานที่
 • เรื่อง การถามทาง
 • เรื่อง งานอดิเรก
 • เรื่อง แสดงความชื่นชม

 

ชุดสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียภาษาจีน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ชุดภาษาจีนสร้างสรรค์ เล่ม 4 – 6 มีครูสอนสมจริง จำนวน 1 ชุด

 • บทเรียนวิชาภาษาจีน (ชุดภาษาจีนสร้างสรรค์) เล่มที่ 4
 • เรื่อง การขอโทษ
 • เรื่อง การให้ของขวัญ
 • เรื่อง การประเมิน
 • เรื่อง การวางแผน
 • เรื่อง การปฏิเสธ
 • บทเรียนวิชาภาษาจีน (ชุดภาษาจีนสร้างสรรค์) เล่มที่ 5
 • เรื่อง การประเมิน
 • เรื่อง การสอบ
 • เรื่อง การโทรศัพท์
 • เรื่อง อาหารและเครื่องดื่ม
 • เรื่อง การรีบเร่ง
 • บทเรียนวิชาภาษาจีน (ชุดภาษาจีนสร้างสรรค์) เล่มที่ 6
 • เรื่อง การเจ็บป่วย
 • เรื่อง การต่อว่า – บ่นว่า
 • เรื่อง การเสนอข้อคิดเห็น
 • เรื่อง การท่องเที่ยว
 • เรื่อง การขอร้อง