ABOUT ME

 

 

–  W  E     A  R  E    A  K  S  O  R  N  T  H  A  I    M  E  D  I  A  –

                บริษัท อักษรไทย มีเดีย จำกัด ประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Hardware ประเภท LED TOUCHSCREEN ,คอมพิวเตอร์แล็บท็อป ,คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ,ลำโพง ,ปริ้นเตอร์ ,Visualizer ,etc. นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ Software อาทิเช่น บทเรียนที่เป็นสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น